Guitar akkorder og guitar sange

Lækre håndlavede guitarer til Online pris

Lidt om akkorder :

Dur, eller Major som det også kaldes er den type akkorder som bruges til " glade " sange.

 

En dur akkord i den simpleste forstand (dur treklang) kan forklares som en grundtone med to toner spillet samtidig. For at treklangen skal være "dur" er det afgørende at de to øvrige toner har et helt bestemt interval i forhold til grundtonen. Lad os tage treklangen C-dur som eksempel.

 

C-dur har, som navnet antyder, grundtonen C med tonerne E og G lagt ovenpå. Tonen E kaldes Tonen C's "Terts" fordi den ligger som tredje tone "til højre" for C i skalaen C-dur([C]-D-[E]-F-G-A-H-C). Ligeledes kaldes G for tonen C's "Kvint" da den ligger som den femte tone i C-dur skalaen.

 

I een sætning kan vi sige at en Dur treklang er "Grundtonen i en skala spillet samtidig med tertsen og kvinten"

 

Nendenfor har vi nogle Mol-akkorder.

Mol-akkorder er kendetegnet ved trist eller sørgmodigt musik. Altså stikmodsat den positive Dur-akkord.

Lidt flere akkorder :